Jaarlijkse Kosten

Wij beperkem ons hier tot de kosten en belastingen zoals die gelden voor de NIET-residenten van Spanje.

Belastingen:

Als niet-resident krijgt u te maken met diverse belastingen die u dient te betalen.

- Onroerend goed belasting; “Impuesto sobre bienes inmeubles” of “IBI”
   Deze belasting betaalt aan u aan de gemeente en verschilt per gemeente.

- Vermogensbelasting; “Impuesto extraordinario sobre el patrimonio”
   Deze belasting betaalt u aan de staat en wordt enkel geheven als uw bezit boven de € 700.000 bedraagt.

- Inkomstenbelasting; “Impuesto sobre la renta de las personas fiscas” of “IRPF”
   Deze belasting betaalt u ook aan de staat.

De twee laatste belastingen zijn afhankelijk van bepaalde factoren. Het is dus niet mogelijk om het exacte bedrag of percentage hiervan te noemen.

De drie belastingen samen komen neer op maximaal 0,5% van de koopsom per jaar. Ze worden dus gerelateerd aan de kadastrale waarde van de woning.
Voorbeeld: Heeft u een woning gekocht van € 200.000, dan betaalt u, afhankelijk van de gemeente waar de woning staat, ongeveer € 450 aan IBI.

Andere kosten:

- De locale belastingen; “Tasas”
   Deze worden opgelegd voor bijvoorbeeld; ophalen van huisvuil, riolering enz. De bedragen zijn doorgaans ongeveer € 25 per jaar.

- Kosten voor de vereniging van eigenaren
   Als u in het bezit bent van een appartement of een woning die binnen een vereniging valt dan zullen er gemeenschappelijke kosten zijn. Bijvoorbeeld bij wonigen met een gemeenschappelijk tuin en/of zwembad

   De kosten worden bij de notaris in een vastgestelde verdeelsleutel opgesteld en bedragen gemiddeld tussen de € 15 en € 80 per maand.
   Ze zijn afhankelijk van de grootte van het complex, de voorzieningen en de inbegrepen kosten zoals de verzekeringen, onderhoud, enz.

Wij raden u aan om voor de afhandeling van deze en andere formaliteiten een gestor of een administratiekantoor in de hand te nemen. Voor een klein bedrag regelen zij al dit soort zaken voor u.
Wij werken samen met een meertalige gestor die u met plezier advies geeft.

Let wel, in Spanje ligt het initiatief voor veel zaken bij u, en niet bij de overheid. U moet bijvoorbeeld zelf zorgen dat u op tijd de wegenbelasting betaalt. U krijgt nergens een aanslag of een herinnering voor, het initiatief ligt bij u.

Kosten voor energie en water:

Deze zijn uiteraard geheel afhankelijk van uw verbuik. Het vastrecht voor water en electra bedraagt ongeveer € 45 per maand.
Een gedeelte van het verbruik is hier al bij inbegrepen.